Nieuwkoop, Reghthuysplein

Wanneer: iedere zaterdag van 8.00 - 13.00 uur
Waar: op de wekelijkse warenmarkt, Reghthuysplein